РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА 2019/2020

фебруар 11, 2020 14:12 Објавио

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ДАН ВРЕМЕ

I

Рада Дукић

Понедељак

Среда

1050  1135

950  1035

II

Снежана Радукић

Понедељак 950  1035

III

Миља Радивојевић

Уторак

850  935

IV1

Наташа Булин

Среда

900  930

1100  1130

IV2

Мартина Раденковић

Понедељак

1140  1225

V

Аница Недељковић Среда

815  845

VI

Марија Зеремски

Среда

1000  1100

VII

Милена Љубинковић

Среда

1040  1225

VIII Дејан Лале Уторак

850  935

V-VIII

Сава Трифуновић – ликовна култура Четвртак 1000 -1045

V-VIII

Тина Бенић – музичка култура

Петак

850  935

V-VIII

Мирјана Шегуљев – историја

Четвртак

850  935

V-VIII Тијана Мелезовић – географија Петак

815  850

V-VIII

Иван Бајин – физика

Уторак

1015  1100

V-VIII

Игор Парожанин – биологија Понедељак 850  935

V-VIII

Светлана Зеремски – хемија

Уторак

1000  1030

V-VIII

Мира Проданић – техничко образовање

Понедељак

950  1035

V-VIII

Маргит Балог – немачки језик

Понедељак

1050  1135

I-VIII

Снежана Милошчин – верска настава

Четвртак

1100  1130

V-VIII

Радоњић Милица информатика

Петак

1050  1135

I-VIII

Јелена Грозданић – физичко вас.

Среда

1230  1315

V-VIII

Зоран Мијић –физичко вас.

Петак

850  935

I-VIII

Анита Зоротовић – педагог

Сваког радног дана

1000  1200

I-VIII

Стефан Миловић,

Хор и оркестар

Понедељак

1050  1135

I-VIII

Бранислава Станаћев – директор

Сваког радног дана

1000  1200