Прекида се образовно васпитни рад у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године

фебруар 11, 2020 14:26 Објавио

Прекида се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања, предшколским установама, основним школама и средњим школама на територији Аутомне покрајине Војводине у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године, због безбедности и здравља деце, ученика, запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.