Контактzarkozrnadalj2013@gmail.com,
zzuca@open.telekom.rs

021/2239-015,
Директор: 021/2239-173

Светог Саве 31,
21216 Надаљ