Распоред часова

Распоред нижи разреди – I разред

I Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Физичко  и здравствено Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Математика Математика Физичко  и здравствено Математика
3. Физичко  и здравствено Српски језик Енглески језик Верска/грађанско Свет око нас
4. Енглески језик Свет око нас Ликовна култура Српски језик Музичка култура
5.   Допунска настава Пројектна настава  

Распоред нижи разреди – II разред

II Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Физичко  и здравствено Математика Српски језик Математика
3. Енглески језик Српски језик Физичко  и здравствено Физичко  и здравствено Музичка култура
4. Ликовна култура Свет око нас Свет око нас Свет око нас Енглески језик
5. Ликовна култура Пројектна настава Допунска настава Чос

Распоред нижи разреди – III разред

III Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски  језик Математика Српски  језик Математика Српски језик
2. Физичко васпитање Енглески језик Математика Верска/грађанско Математика
3. Математика Физичко васпитање Природа и друштво Физичко васпитање Природа и друштво
4. Ликовнакултура Српски  језик Физичко васпитање Енглески језик Музичка култура
5. Ликовнакултура Допунска настава   Од играчке до рачунара Чос

Распоред нижи разреди – IV1 разред

IV1 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Верска настава Српски језик
2. Математика Српски језик Енглески језик Српски језик Математика
3. Природа и друштво Природа и друштво Математика Математика Ликовна култура
4. Физичко васпитање Физичко васпитање Од играчке до рачунара Физичко васпитање Ликовна култура
5. Рецитаторска секција Допунска настава Музичка култура Грађанско васпитање Енглески језик
6.   Додатна настава    

Распоред нижи разреди – IV2 разред

IV2 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Музичка култура Ликовнакултура Природа и друштво Чувари природе Природа и друштво
4. Физичко васпитање Ликовнакултура Енглески језик Физичко васпитање ЧОС
5. Енглески језик Физичко васпитање Грађанско Верска Додатна настава
6.   Ликовна секција Допунска  

 

Распоред виши разреди – V разред

V Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Немачки ОФА Географија Енглески  језик Музичка култура
2. Математика Математика Верска /грађанско в Енглескијезик Српски језик
3. Биологија Енглески Биологија Српски језик Музичка култура
4. ТиТ Историја Немачки језик Ликовна култура Математика
5. ТиТ Српски језик Српски језик Ликовна култура информатика
6. Српски језик     Св. живот у прошлости

Распоред виши разреди – VI разред

VI Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија ТиТ Верска/Грађанско Српски језик Физика
2. Физичко Тит Немачки  језик Историја Музичко
3. Немачки  језик ОФА Географија Математика Српски
4. Српски језик Енглески Српски језик Енглески језик Физичко
5. Математика Математика Математика Св.живот у прошлости Информатика
6. ЧОС Историја Биологија Ликовно Географија
7.   Физика    

Распоред виши разреди – VII разред

VII Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Хемија ТиТ Историја Српски језик
2. Немачки  језик Историја ТиТ Хемија физичко
3. Српски језик Српски језик Немачки језик Ликовно Физика
4. Физичко Математика Географија Математика Географија
5. Биологија Енглески језик Биологија Српски језик Музичко
6. Енглески језик Физика Физичко Грађанско/верска Математика
7.   Св. Живот у прошлости ЧОС   Информатика

Распоред виши разреди – VIII разред

VIII Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. ТиО Енглески језик Немачкијезик Хемија Изабрани спорт
2. ТиО Хемија Географија Српски језик Физика
3. Математика Историја Грађанско/верска Енглески језик Домаћинство
4. Биологија Српски језик Математика Историја Српски језик
5. Немачки језик Физика Физичко Математика Географија
6. Физичко Математика Српски језик ЧОС Музичко
      Биологија