Распоред часова од I до IV разреда

 

I Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање Математика
3. Математика Српски језик Верска/Грађанско Српски језик Свет око нас
4. Музичка култура Свет око нас Математика Ликовна култура Од играчке до рачунара
5. ЧОС Допунска настава Физичко васпитање    

 

II1 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска/Грађанско Математика Физичко васпитање
2. Математика Српски јези Српски језик Српски језик Енглески језик
3. Енглески језик Од играчке до рачунара Математика Ликовна култура Математика
4. Свет око нас Физичко васпитање Свет око нас Ликовна култура Српски језик
5. Музичка култура ЧОС   Физичко васпитање Допунска настава

 

II2 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Математика Свет око нас Српски језик Српски језик
2. Српски  језик Српски језик Математика Енглески језик Математика
3. Свет око нас Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање Ликовна култура
4. Музичка култура Енглески језик Физичко васпитање Математика Ликовна култура
5. ЧОС   Верска/Грађанско Од играчке до рачунара Допунска настава

 

III Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Верска/Грађанско Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Српски језик Од играчке до рачунара Природа и друштво Енглески језик
4. Природа и друштво Музичка култура Математика Физичко васпитање Ликовна култура
5. ЧОС Физичко васпитање     Ликовна култура

 

IV Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Физичко васпитање Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Верска/Грађанско Физичко васпитање
3. Природа и друштво Енглески језик Природа и друштво Српски језик Математика
4. Од играчке до рачунара Математика Ликовна култура Енглески језик Музичка култура
5. ЧОС Допунска настава Ликовна култура Математика Допунска настава