Наставно особље

 

РЕДНИ БР. НАСТАВНИК РАДНО МЕСТО
1. Дејан Лале

 

Наставник српског језика/грађанског васпитања
2. Аница Недељковић

 

Наставник енглеског језика
3. Атила Кемивеш

 

Наставник немачког језика
4. Игор Парожанин

 

Наставник биологије
5. Милена Љубинковић

 

Наставник математике/информатике
6. Светлана Зеремски

 

Наставник хемије
7. Иван Бајин

 

Наставник физике
8. Тина Бенић

 

Наставник музичке културе
9. Зоран Мијић

 

Наставнник физичког васпитања
10. Мирча Беженар

 

Наставник грађаннског васпитања/библиотекар
11. Мирјана Шегуљев

 

Наставник историје
12. Тијана Мелезовић

 

Наставник географије
13. Мира Проданић

 

Наставник техничког и иннформатичког образовања
14. Снежана Милошчин

 

Наставник верске наставе
15. Сава Трифуновић

 

Наставник ликовне културе
16. Миља Радивојевић

 

Наставник разредне наставе
17. Соња Стојновић

 

Наставник разредне наставе
18. Јасмина Клајић

 

Наставник разредне наставе
19. Рада Дукић

 

Наставник разредне наставе
20. Снежана Радукић

 

Наставник разредне наставе