Запослени

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“

Дукић Рада
Главарданов Јелена
Радукић Снежана
Радивојевић Миља
Булин Наташа
Раденковић Мартина
Недељковић Аница
Зеремски Марија
Љубинковић Милена
Лале Дејан
Мијић Зоран
Грозданић Јелена
Зеремски Светлана
Милошчин Снежана
Шегуљев Мирјана
Мелезовић Тијана
Бенић Тина
Проданић Мира
Бајин Иван
Трифуновић Сава
Радоњић Милица
Миловић Стефан
Балог Маргит
Тот Мориц Мелинда
Станимиров Марија
Зоротовић Анита
Станојев Марина
Ивановић Миодраг
Говорчинов Аранка
Лаушев Марина
Лаушев Љиљана
Тошић Биљана
Кнежевић Драгана
Ковачев Горанка
Ракић Јасмина
Станаћев Бранислава
Парожанин Игор